• +90 212 288 4959

Avukatlarımız ile hukuki çözüm perspektifimizi, finans uzmanlarımız ile analiz becerimizi, proje uzmanlarımız ile sektörel bilgimizi birleştirerek müvekkillerimizin ihtiyaçlarına birlikte cevap verme misyonu ile İstanbul’da kurulu bir avukatlık bürosu yapılanmasıyız…

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını mevcut şart ve koşullarında öncelikle onlar için en uygun opsiyonu tespit ederek, strateji ve kararlarını oluştururken onlar ile birlikte cevap verecek şekilde kendi sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiririz…

Dava avukatlığı, tahkim avukatlığı, danışmanlık ve temsil hizmetlerimiz yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayacak şekilde küresel düzeyde ihtiyaçlara cevap vermektedir…

Çalışma gruplarımız hukuki çalışma alanları şeklinde değil sektörel çalışma alanları şeklinde yapılandırılmıştır…

Gizlilik, Hesap Verebilirlik, Etik, Şeffaflık yazılı kurumsal yönetim rehberlerimizin ilkelerine, Hızlı Cevap Verebilme, Katma Değer Ölçümü, Hizmet İstikrar Analizi ise kurumsal performans değerlendirme rehberimize yön veren “önceliklerimizdir”…

Mesleki gelişimin bireysel gelişimden geçtiğine inanan bizler uluslar üstü birçok hukuk yapılanmasında yer alır, küresel gelişmeleri takip eder ve görev alırız…

Kendimizi tanımlarken aldığımız güç müvekkillerimizin ülkesel ve kültürel çeşitliliğine rağmen yalnızca Türkiye değil yurt dışı ihtiyaçları için de bizleri görevlendirmesine dayanır…

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone