31 May

HERDEM360 Oturum 3: ‘Bilgi Teknolojileri ve Sanayi İşbirliği’

BilgeSGT

işbirliğinde

16 Temmuz 2016, Hilton Ankara

Bilgi teknolojilerinin kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik ürettiği çözümlerde, bu alanda duyulan ihtiyaçların temininde  ‘milli menfaat’  yaklaşımları ve yerel kabiliyetlerin arttırılması gerekliliği sektörler arası işbirlikleri ihtiyacını doğurmaktadır.

Bununla birlikte yine milli güvenlik ilkeleri çerçevesinde bilgi teknolojileri tabanlı siber tehditler ve bu tehditlerle mücadelede teknolojik gelişim ihtiyacı duyan ülkelerde, hizmet ve ürün tedariki ve sektörler arası işbirliklerinin yapılandırılması, geliştirilmesi ve tedarik yöntemlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bilgi teknolojileri tedarikinde uygulamadaki sorunlar, hukuki çekinceler, sanayi işbirliğinin sürdürülebilirliği ve yerel kabiliyetlerin arttırılmasının önündeki engeller ve düzenleyici kurumlardan beklentiler tartışma konularını oluşturmaktadır.

HERDEM360 Toplantılarının 3. oturumunda bilgi teknolojileri ve bilgi teknolojileri ilintili hizmet ve ürünlerin kamu tarafından tedarik edilmesinde yönetimsel, yönetsel, ticari ve mevzuatsal yaklaşımları temsil eden yetkin kişiler bir araya gelerek kamu ve özel sektörden yüksek profilli katılımcıların ‘Sektörler Arası İşbirlikler’ kapsamında yeni yaklaşımları, riskleri, fırsatları çok yönlü tartışmaya açacağı bir paylaşım sağlanacaktır.

Ayesaş, Bites, Hitachi, Trendmicro,Türk Hava Kuvvetleri’nden yetkin isimlerin katılım göstereceği etkinliğimiz hakkında projects@herdem.av.tr adresi üzerinden bilgi talep edebilirsiniz.

HERDEM360 Hakkında

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone